Agrupaments flexibles

Qui som | projecte

Els agrupaments flexibles són una estratègia curricular i organitzativa que té com a objectiu principal atendre els diferents ritmes d’aprenentatge dels infants per tal de poder afavorir tant els seus interessos com el seu aprenentatge. Aquest curs proposem fer dues sessions amb grups reduïts (un d’anglés i una de matemàtiques) en segon i tercer cicle i tres sessions en primer cicle de primària (matèria a valorar segons el grup/classe). A més, al llarg d’un trimestre els infants gaudiran del projecte TVeM, cosa que també es farà en grups reduïts.

A més d’aquests grups reduïts, es treballen també amb altres tipus d’agrupaments com la rotació de mestres o la barreja intercicle en les sessions de projectes interdisciplinaris, entre d’altres.

En l’hort escolar es treballa una sessió de naturals de manera directa també en grups reduïts que serà rotativa cada curs.