Assemblea de centre

Qui som | projecte

Inspirat en el model de participació infantil liderat pel pedagog italià Francesco Tonucci “La ciutat dels infants” l’assemblea de centre vol també escoltar les opinions i idees dels xiquets i xiquetes de l’escola.

Es fomenta l’expressió de les opinions dels infants, però sobretot s’escolten les seues propostes i es consideren les seues opinions fent que aquestes revertisquen directament en la vida i la realitat de l’escola com una forma de millorar la qualitat de la seua pròpia educació i la de la resta de la comunitat.

Últim divendres de cada mes es reuneix el consell d’infants del centre en assemblea. Des de fa molts anys, aquesta proposta vol incentivar la participació dels infants en la vida de l’escola i la presa de decisions.

L’assemblea de centre està formada per un alumne representant de cada classe, la coordinadora de convivència, que lidera les sessions, la direcció del centre i la caporalia d’estudis.

Els infants tracten regularment els temes que els interessen amb els seus companys d’aula i després els posen en comú amb la resta de companyes.

Tambés es porposen temes per part de la coordinacora CIC i després es comunica a les classes i al claustre les decisions preses a l’assemblea.