Escola fa teatre

projecte de centre

ESCOLA FA TEATRE és un programa promogut per la Conselleria d’Educació que busca potenciar diferents competències clau a través d’un projecte teatral. A partir de l’obra teatral triada a partir de les proposades des de Conselleria, l’equip docent del CEIP El Crist elabora un projecte que busca l’adquisició de competències lingüístiques, digitals i artístiques, així com valors com la responsabilitat personal i col·lectiva, l’ajuda, la solidaritat i l’esforç.

 

2023-2024

AJUDAR A AJUDAR

Sisé de pirmària B

Sisé de pirmària C