Estratègies de treball per al foment lector

Qui som | projecte

Per millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat potenciem la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i desenvolupar l’hàbit lector dels xiquets i xiquetes. La competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

Al llarg del curs plantegem diferents actuacions per consolidar i assegurar la comprensió lectora (Programa d’estimulació del llenguatge oral) en infantil, lectures tutoritzades, lectors emprenedors, tertúlies literàries, dinamització de la biblioteca, animacions lectores, concursos literaris, festes temàtiques, fira del llibre i concurs de poesia Marc Granell…