Gabinet Psicopedagògic

Serveis

MEMBRES

Sara Pérez Calatayud………………………Nº Col CV1426

INFORMACIONS

El gabinet psicopedagògic municipal de Meliana es un servei dependent de l’Administració local, homologat i subvencionat per la Conselleria d’Educació.

Aquesta a través d’una ordre, determina, regula i controla els aspectes bàsics del funcionament dels serveis psicopedagògics escolars.

L’àmbit d’intervenció compren els centres docents sostinguts amb fons públics d’Ed. Infantil i Primària de Meliana i gira al voltant de 4 eixos fonamentals:

  • Atenció a l’alumnat
  • Atenció a les famílies
  • Atenció al professorat

Coordinació amb altres organismes (Inspecció educativa, serveis socials municipals, centre de salut, guarderies de la localitat , IES “La Garrigosa, policia local, hospitals de referència, fiscalia del menor…