Horaris

Qui som

LA NOSTRA ESCOLA

Horari escolar lectiu

L’horari lectiu del centre, d’octubre a maig, serà de 9:00 a 12:30 pel matí i de 15:00 a 16:30 per la vesprada, de dilluns a dijous. I de 9:00 a 14:00 divendres. La jornada intensiva es farà durant els mesos de setembre i de juny on l’horari serà de 9:00 a 13:00. Les sessions de classe seran 45 minuts. El pati d’infantil és de 45 minuts i el de primària de 30 minuts. L’ entrada de l’alumnat de 3 anys es farà escalonada els primers dies d’escola.

Activitats en horari no lectiu

L’escola té un paper important en l’educació dels alumnes, però en el centre docent hi ha altres horaris no lectius que permeten globalitzar l’aprenentatge i establir criteris comuns que ens ajudaran en aquesta educació. Aquests moments, lluny de ser residuals, són molt importants per una gran part d’alumnat ja que quasi ocupen les mateixes hores que les lectives. És per això que des del PEC volem fer èmfasi en aquestes activitats com a suport essencial a la tasca docent.


Horari jornada ordinària (octubre a maig): 

 • de dilluns a dijous de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30
 • divendres de 9:00 a 14:00

Setembre i juny:

 • de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00


CEIP EL CRIST

Codi 46015599

Carrer Calvari s/n, Meliana, 46133

Telèfon 961205270

46015599@edu.gva.es

www.ceipelcrist.com


Primer trimestre

 • del 7 de setembre fins el 22 de desembre

Segon trimestre

 • del 8 de gener fins el 27 de març

Tercer timestre

 • del 9 d’abril fins el 21 de juny


Primer trimestre

 • 14 de setembre, 9, 12 i 13 d’octubre, 1 de novembre, 6, 7 i 8 de desembre.

Segon trimestre

 • 18 i 19 de març

Tercer timestre

 • 1 de maig


Primer trimestre

 • de l’11 al 19 de desembre, dia 20 tancament Itaca

Segon trimestre

 • del 13 al 25 de març, dia 26 tancament Itaca

Tercer timestre

 • del 6 al 14 de juny, dia 19 tancament Itaca


L’entrevista amb la família és un dels moments més significatius del procés de comunicació i relació amb les famílies. És una oportunitat per col·laborar, ja que permet un contacte directe, personal i proper i permet centrar-nos en allò que és realment important: l’infant.

ENTREVISTES PERSONALS

A realitzar al llarg del curs sempre que es considere necessari per part de la família o de l’equip de mestres. Es faran els dimarts de 12:30 a 13:30 al centre educatiu.

DATES DE LLIURAMENT

Els informes d’aprenentatge han de servir per a:

 • Conéixer com aprén cada infant i en quin moment del seu desenvolupament es troba.
 • Avaluar processos, estratègies i habilitats d’aprenentatge.
 • Reflexionar sobre la pràctica pròpia, i compartir i revisar amb l’equip de cicle les activitats.
 • Informar l’infant i la seua família sobre el procés de desenvolupament i aprenentatge.
 • Compartir pautes per tal de millorar.

DATES DE PUBLICACIÓ

 • Primer trimestre: 22 de desembre
 • Segon trimestre: 27 de març
 • Tercer timestre: 21 de juny