Projecte

Menjador

El temps de migdia a l’escola vol garantir tres funcions bàsiques vinculades l’educació per la salut i la sociabilitat dels infants del centre. És per això que dins d’aquest temps, des de l’equip del Crist volem garantir una alimentació equilibrada i de proximitat, l’adquisició d’hàbits personals, d’higiene i socials i d’una manera que respecte els ritmes i els temps de cadascú.

Entenem doncs aquest temps de menjador com una continuació de la línia pedagògica del centre i, desenvolupem el projecte de manera coordinada amb l’encarregada, les cuineres, les monitores i la resta d’agents externs.