Projecte solidari

projecte de centre

Un dels pilars fonamentals en la dinàmica de funcionament de la nostra escola és la solidaritat amb els altres i l’acceptació d’altres cultures, des d’una perspectiva de respecte mutu. El professorat, compromés en el desenvolupament permanent de l’alumnat, intentem oferir una educació en valors des de la tolerància, el respecte, la interculturalitat, afavorint l’adquisició d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball que preparen als alumnes per a participar activament en la vida social i cultural del present i del futur. Aquesta dinàmica impregna totalment el currículum durant el curs i en totes les àrees, moments i contextos pedagògics.

El projecte, que des de fa més de vint anys portem en marxa, abraça la solidaritat i culmina en el Mercadet Solidari anual rondant el mes de setembre, per a recollir fons per una ONG amb la qual treballem de manera conjunta al llarg de tot el curs escolar. Alumnat, docents, ajuntament, AFA, comerços locals i altres ONG s’impliquen en el seguit del cicle de l’organització.