Tractament de les Llengües

Qui som | projecte

La nostra és una escola que defensa el valencià i promociona el seu ús. Busquem un tractament integrat de les llengues i conginguts on la llengua, el pensament i la cultura estan lligats i ofereix els infants oportunitats d’interactuar amb altres cultures.

L’aprenentatge de l’anglès s’inicia en la etapa d’educació infantil amb una mestra especialista, apostant per la introducció d’una llengua estrangera des d’una vessant respectuosa i lúdica mitjançant històries, cançons i jocs ja que els entenem com els pilars fonamentals de l’aprenentatge de qualsevol infant. Aquest aprenentatge pot semblar molt complex, des del punt de vista dels adults, però per als xiquets i xiquetes pot resultar un procés molt natural.

En educació primària continuem donant importància a la llengua anglesa flexibilitzant una de les sessions per a aprofundir en la competència comunicativa. A més, el centre participa en el programa d’auxiliars de conversa de la Conselleria d’Educació, mitjançant el qual, l’escola rep cada any una persona nativa que ens acompanya en l’aprenentatge de la llengua anglesa i la seua cultura.