Tractament

Nosaltres

TRACTAMENT DE LES TIC

Altre pilar important en la dinàmica de funcionament d’aquest Centre és la preocupació per les noves tecnologies i la innovació educativa.

Donada aquesta situació, hem procurat dotar al col·legi amb un material multimèdia actualitzat: ordinadors, pissarres digitals, canons, Internet a tots els espais…

La dinàmica al Centre es basa en el treball en equip. El professorat distribuït per cicles elabora material de les diferents àrees curriculars, adaptat al seu alumnat. De tal manera que tots els alumnes treballen ordenada i regularment les noves tecnologies com a mínim una o dues sessions per setmana. A més a més, la comissió d’informàtica col·labora amb materials i serveix de dinamitzadora del treball informàtic. Disposem d’un Blog en cada cicle i especialitat i d’una pàgina web del Centre que complementa la informació a les famílies i ens projecta a la població en general.

En aquest sentit pretenem proporcionar als alumnes els estímuls científics i culturals necessaris per a afavorir el seu desenvolupament. Amb instruments com els ordinadors, els canons, la pissarra digital i l’estació meteorològica entre altres, treballem aspectes escolars i acadèmics des d’una perspectiva més lúdica i atractiva. Aquestes activitats amb les noves tecnologies ocupen un lloc destacat en el dia a dia de la nostra escola amb una programació i organització tant d’horaris com d’agrupament d’alumnes i mestres orientades al desenvolupament d’aquestes.

Cal afegir que, segons la RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2010 de la directora general d’innovació Tecnològica Educativa de la Conselleria d’Educació, s’han atorgat dos premis a dos grups de mestres del Centre, pels treballs: “Diverclas” i “Formaparaules”, del concurs de Premis 2010 per al Desenrotllament de Recursos Educatius Digitals.