Tractament

Nosaltres

TRACTAMENT DE L'EXPRESSIÓ LITERARIA

Dins del nostre Pla lector ens hem proposat incloure les Tertúlies Literàries dialògiques per a “l’animació a la lectura” i el coneixement de la Literatura perquè després de la formació rebuda aquests darrers cursos escolars en el Projecte de formació en Centre considerem que aquestes constitueixen una actuació d’èxit educativa contrastada científicament en les Comunitats d’aprenentatge (Ramón Fletxa).

Nosaltres volem dur a terme aquesta actuació d’èxit tant en infantil com en primària amb les conseqüents adaptacions. Al llarg del curs llegirem a les nostres aules clàssics de la literatura universal amb la intenció de millorar la resposta educativa que estem donant dins de la competència lingüística. 

La lectura dialògica dels clàssics universals s’està duent a terme des de fa més de 30 anys. Ja que són els clàssics universals els que aporten coneixement, millora del vocabulari, major comprensió de la situació històrica, millor qualitat de la literatura, i en definitiva els que marquen història en les diferents cultures, constituint-se referents culturals de primer orde per a comprendre i reflexionar sobre el món. Hui més que mai, en les nostres societats globalitzades, la lectura dels clàssics universals de les diferents parts del món es constitueix un aprenentatge bàsic per a entendre i comprendre les nostres societats.

Per a reconèixer una tertúlia literària dialògica només cal saber si els llibres que lligen són clàssics universals i si es duen a terme a través de la metodologia d’aprenentatge dialògic

Ramón Fletxa, 1997

D’altra banda dins del món actual sabem que la Societat de la informació du immersa d’una banda l’abandó de la lectura mentre que d’un altra exigeix una gran competència lectora per al desenvolupament de la capacitat de processament de la informació , competència clau per poder sobreviure en el seu sí.

A més a més no podem obviar altres aspectes que abordarem des d’aquesta pràctica educativa com poden ser l’expressió oral, el respecte per les opinions dels demés, l’educació en valors, el desenvolupament d’hàbits lectors, la millora de la competència lectora, l’actitud d’escoltar, la solidaritat, etc…

Sense oblidar que en aquest procés d’investigació i innovació el professorat rebrà formació al centre al voltant d’aquesta pràctica educativa dins del Pla anual de Formació al professorat. Afavorint la reflexió entre el professorat sobre esta i altres metodologies relacionades amb la lectura i escriptura.

En el següent enllaç podeu descarregar el Pla lector del Centre.