Espais d’aprenentatge a Educació Infantil

Qui som | projecte

És sobretot en els primers anys d’escolarització que concebem l’aprenentatge com un procés, tant individual com social, on la construcció del coneixement ocorre mitjançant la relació amb els demés i l’entorn. Plantejant els espais d’aprenentatge s’afavoreixen les relacions, la comunicació i la inclusió. Els xiquets i les xiquetes pensen, trien, expliquen, escolten, actuen, observen, experimenten, construeixen, imaginen, comparteixen, es relacionen i s’emocionen.

Organitzem l’aula amb diferents propostes, on els alumnes van a treballar en xicotets grups i autònomament. Per a poder dur-ho a terme, dissenyem situacions d’aprenentatge estimulants, significatives i integradores, contextualitzades i respectuoses amb el procés de desenvolupament integral dels infants en totes les seues dimensions. Els materials de les diverses situacions d’aprenentatge canvien a l’aula atenent a les necessitats i inquietuds de l’alumnat, projecte que s’està treballant, la programació d’aula i la distribució quinzenal de les nostres programacions.