Compromís amb els ODS

Qui som

El Crist una escola verda i sostenible

L’escola del Crist és una escola verda. Fomentem pràctiques sostenibles i de consciència ambiental entre els infants i la comunitat educativa. A la nostra escola produim la nostra propia energia mitjançant la instal·lació de plaques solars que alimenten part dels nostres consums energètics.

D’aquesta manera, no només volem reduir la nostra empremta de carboni, sinó que també serveix com a model per als infants, mostrant-los com les energies renovables poden ser una part crucial del nostre futur sostenible.

D’altra banda, l’escola fomenta un menjador ecològic i de proximitat, prioritzant aliments locals i de temporada. Aquesta decisió no només fomenta la salut dels estudiants a través de menús més frescos i nutritius, sinó que també redueix l’impacte ambiental, minimitzant les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades al transport i al cultiu intensiu. Juntament amb l’empresa de menjador Serunion i HORTA CUINA, posem cada dia en pràctica els principis de sostenibilitat dins el nostre plat, sent un exemple viu del compromís amb un futur més verd i saludable.

Al Fòrum Mundial d’Educació, organitzat a Incheon l’any 2015, es van debatre les prioritats globals sobre educació en el context de l’adopció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 per part de les Nacions Unides. La declaració d’Incheon establia valors universals en què es basa l’educació, incloent la inclusió, l’equitat i la igualtat de gènere com a elements centrals, i concretava la necessitat d’actualitzar l’educació, redefinint el concepte de qualitat.

El Reial decret 95/2022, d’1 de febrer, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments mínims d’Educació Infantil i el Reial decret 157/2022, d’1 de març, pel qual s’estableixen la ordenació i els ensenyaments mínims d’Educació Primària fan referència directa als nous reptes del S.XXI, als ODS fixats per la Unió Europea i la UNESCO.

A l’escola El Crist de Meliana estem plenament comporomeses a proporcionar una educació on aprenguem a canviar el món per tal que les noves generacions puguen viure en un món millor.

Junatment amb la fundació ESYCU treballem a poc a poc el 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de manera integrada dins els diversos projectes de centre i juntament amb les famílies.

Així, mitjançant programes educatius centrats en els ODS, els estudiants desenvolupen habilitats essencials per a la vida, com ara el pensament crític i la col·laboració, convertint-se en defensors de la justícia social i ambiental i contribuint a un futur més sostenible i equitatiu.