Reglament de règim intern

Nosaltres

El Reglament de Règim Intern és aquell que determina les normes, els drets i les obligacions del centre i dels alumnes. És molt interessant conéixer este document de cara al bon funcionament i la convivència en el centre. 

En el següent enllaç podeu descarregar el Reglament de règim inter del nostre Centre.