Entrada amable

Families

ENTRADES I EIXIDES

Un dels grans objectius del projecte del Crist és millorar la convivència escolar, afavorint un clima de benestar i respecte entre tota la comunitat educativa.

És per això que pensem en una escola més transitable i sense barreres que fomente l’autonomia dels infants, les relacions i els ritmes de cadascú, proposant una entrada més relaxada sense necessitat de fileres.

Objectius:

 • Potenciar l’autonomia i la responsabilitat en els alumnes.
 • Confiar en els infants i en les seues possibilitats com a persones competents.
 • Fer l’arribada a l’escola més relaxada i respectuosa.
 • Aprendre a desplaçar-se de manera ordenada.
 • Potenciar el respecte i ajuda entre l’alumnat de diferents edats.
 • Agilitzar les entrades.
 • Incrementar el temps lectiu.
 • Eliminar les files generadores de conflictes, de lluites i de competitivitat.
 • L’alumnat de tres anys farà l’arribada fins l’aula amb l’acompanyament de la família. Acompanyem així els moments d’adaptació als nous espais i obrim l’escola a la comunitat.
 • La resta d’alumnat d’infantil serà rebut per les mestres al pati i pujaran a l’aula de la manera habitual.
 • Les eixides del centre d’infantil seran escalonades i per la porta del seu pati, on les famílies poden accedir amb llibertat, facilitant així una entrada i comiat més segur i amable.
 • L’alumnat de primer de primària farà l’arribada a l’aula amb l’acompanyament de la família al llarg del mes de setembre. Acompanyem així els moments d’adaptació als nous espais i obrim l’escola a la comunitat.
 • La resta d’alumnat de primària serà rebut pel personal docent dins de l’aula.
 • Les eixides dels infants de primer cicle serà per la pista de bàsquet del poliesportiu, acompanyat del mestre de referència. L’alumnat de segon i tercer cicle eixirà per la porta del pati de primària.
 • Els canvis d’aula en les especialitats es faran també de manera autònoma sense necessitat de ser acompanyats pel mestre si així es considera. Es prega al professorat puntualitat en aquestos canvis.
 • Les eixides al pati es proposen també de manera autònoma i relaxada. És la música qui convida a eixir i entrar del pati i marca el temps, cadascun segons el seu ritme i sense presses.
 • Les portes del centre s’obrin a les 8:50 i els infants poden accedir a les aules a partir de les 9:00 quan sona la música on estaran els mestres per donar-los la benvinguda. A les 9:10 es tanquen les portes del centre. Qualsevol persona que necessite accedir a l’escola a partir de les 9:10 ho haurà de fer per la porta principal.
 • Els infants que romanen al centre en el temps de migdia podran baixar al pati de manera autònoma i relaxada. Allí seran rebuts per les monitores del menjador.
 • Els mestres acompanyaran a la porta els infants que van a dinar a casa.
 • A les 14:55 s’obrin les portes i l’alumnat acudirà a l’aula a partir de les 15:00. El personal docent els rebrà a la classe.
 • L’alumnat del menjador serà acompanyat per les monitores a les seues aules a les 14:50.
 • Les mestres acompanyen els infants a la porta del centre fins que arribe la família.
 • L’alumnat que se’n va sol a casa necessita una autorització.
 • L’alumnat de primàra pot eixir per la porta d’infantil amb una autorització.

ABSÈNCIES DELS INFANTS i COMUNICACIÓ AMB ELS MESTRES

Les absències, els retards o les diferents situacions personals cal comunicar-ho al mestre de referència. mitjançant la plataforma de Conselleria Web família.

ADAPTACIÓ INFANTS 3 ANYS

Els tres primers dies del curs al mes de setembre l’escola desenvoluparà el procés d’adaptació dels infants de 3 anys. Per tal d’afavorir el procés d’adaptació, dins de cada grup de referència, les tutories han organitzat la convivència dels infants en xicotets grups.