Entrades amables

Qui som | projecte

Un dels grans objectius del projecte del Crist és millorar la convivència escolar, afavorint un clima de benestar i respecte entre tota la comunitat educativa.

És per això que pensem en una escola més transitable i sense barreres que fomente l’autonomia dels infants, les relacions i els ritmes de cadascú, proposant una entrada més relaxada sense necessitat de fileres.

Objectius:

  • Potenciar l’autonomia i la responsabilitat en els alumnes.
  • Confiar en els infants i en les seues possibilitats com a persones competents.
  • Fer l’arribada a l’escola més relaxada i respectuosa.
  • Aprendre a desplaçar-se de manera ordenada.
  • Potenciar el respecte i ajuda entre l’alumnat de diferents edats.
  • Agilitzar les entrades.
  • Incrementar el temps lectiu.
  • Eliminar les files generadores de conflictes, de lluites i de competitivitat.

Les entrades i eixides del nostre centre escola es distribueixen per les dues portes del pati d’infantil, on les famílies reben als seus fills i filles dins del pati de l’escola.

L’alumnat de primer i segon de primària ixen de l’escola pel pavelló de bàsquet del poliesportiu. És dins la mateixa pista on les famílies es retroben amb els infants.

L’alumnat més major, de segon i tercer cicle ixen per la porta principal del pati de primària.