Grups interactius

Qui som | projecte

El treball sistematitzat amb els grups interactius i les tertúlies literàries afavoreixen tant la millora del clima escolar i la convivència com la millora de l’èxit escolar de l’alumnat. Els grups interactius organitzen l’aula en grups heterogenis (entre 4-5 alumnes) tutoritzats per una persona adulta (voluntària, familiar o un altre professional membre de la comunitat educativa) que assegura l’aprenentatge entre iguals maximitzant les interaccions. Es realitzen en programacions dins de l’horari lectiu de manera quinzenal i en tot el centre i d’octubre a maig.