L'hort didàctic ecològic

Qui som | projecte

Amb l’horta com a veïna de la nostra escola en el treball de l’hort escolar esdevé essencial partir dels interessos i curiositats del nostre alumnat, és d’aquesta manera com l’hort escolar es converteix en un generador d’experiències i situacions d’aprenentatge significatives per a ells i elles. Hem iniciat a més un programa de col·laboració amb l’IES de la localitat cosa que, no només afavoreix més les relacions en la localitat, sinó que s’emmarca també dins el pla de transició amb l’institut de Meliana.