Pla d’igualtat i convivència

Nosaltres

El Pla d’igualtat i convivència arreplega el conjunt de regles, normes, procediments i actuacions que permeten dur a terme la instauració i la continuïtat dels valors subscrits en el projecte educatiu del centre de què forma part. El pla de convivència té com a objectiu primordial la promoció de la convivència, la prevenció dels conflictes i la gestió o la resolució pacífica d’aquestos, especialment la violència de gènere, la igualtat i la no-discriminació, atenent les circumstàncies i condicions personals de l’alumnat.

En el següent enllaç podeu descarregar el Pla d’igualtat i convivència del nostre Centre.