Projecte lingüistic

Nosaltres

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) té com a objectiu fonamental impulsar i recolzar la posada en marxa en els centres educatius d’un projecte global per a la millora de la competència en comunicació lingüística en què participe el professorat de les distintes àrees i matèries.

En el següent enllaç podeu descarregar el Projecte Ligüistic del nostre Centre.