Pla digital de centre

projecte de centre

MISSIÓ

​​La missió del nostre centre és aconseguir que tots els alumnes i les alumnes amb inquietuds tinguen la possibilitat d’anar més enllà de la simple suficiència, i l’equitat, que trenca amb la falsa idea que l’equipara amb uniformitat, de manera que tot l’alumnat desenvolupe plenament i de manera integral la seua personalitat i tot el potencial de les seues capacitats.

VISIÓ

​Com a visió, volem que el nostre centre siga un referent en lús de les noves tecnologies a l’educació, on s’aconsegueix un ensenyament de qualitat adaptat a la realitat i afavorint l’assoliment de competències.

VALORS

​Els valors represente els principis morals del nostre centre, el codi de conducta i el marc dins del qual el nostre centre no vol eixir.

​Volem establir els següents valors:

  • ​Ús responsable de les TIC: Utilitzar de manera responsable les ferramentes digitals a la nostra disposició. 
  • ​Accessibilitat: Afavorir i facilitar l’accès a les TIC per tal de disminuir la bretxa digital.
  • ​Innovació: Canviar i adoptar, de la mà de la tecnologia, aquelles novetats què destaquen en l’àmbit de l’educació. 
  • Comunicació: Disposar dels canals necessaris perquè fluïsca, sense obstacles, la comunicació amb la comunitat educativa. ​