Pla d'acció tutorial

Nosaltres

La tutoria és la relació mestre-alumne/a, que ens portarà al coneixement del context soci-familiar, així com a les seues actituds, aptituds, interessos i motivacions. Tot açò ens permetrà poder donar pautes al nostre alumnat pel que fa al procés d’aprenentatge i a la seua integració dins el grup classe al qual pertany.

En el següent enllaç podeu descarregar el Pla d’acció tutorial del nostre Centre.