Tractament de la convivència

Nosaltres

TRACTAMENT DE LA CONVIVÈNCIA

Projecte Àgora

Des del CEIP EL CRIST, hem volgut  millorar la convivència del centre donant un marc de participació, al qual l’alumnat tinga el màxim protagonisme, i, per això, i amb el consens de tot el claustre, encetàrem el projecte  “Àgora” al curs 2017-2018 i veiem la necessitat de donar-li continuïtat. Som conscients de que el problemes més greus en la convivència són producte d’una mancança d’inclusió real i les greus desigualtats que observem al desenvolupar la nostra tasca docent. Aquestes desigualtats generades a la nostra societat s’evidencien a l’escola i generen conflictes i estereotips, pautes, relacions i conductes que amb el temps i l’edat s’agreujaran.

  • Desigualtat de sexe: Els xiquets i les xiquetes segueixen a l’escola els patrons que la societat imposa a tots els àmbits: familiars, mitjans de comunicació, publicitat…
  • Diferències culturals: Al nostre centre tenim un gran nombre d’alumnes originaris de diferents països, aquestes diferències es fan més evidents perquè en molts casos hi ha un desconeixement total de les nostres llengües i , a més a més, alguns es troben en situacions laborals i econòmiques molt precàries.
  • Desigualtats en la identitat de gènere: alumnes amb una identitat de gènere distinta a l’observada exteriorment segons el patró establert ( xiquets i xiquetes trans, que responen a distints estereotips masculins i femenins…).
  • Desigualtat amb el tracte amb persones amb distintes tendències sexuals.
  • Diversitat familiar: Famílies monoparentals, pares/mares del mateix sexe, famílies d’acollida…

Totes aquestes desigualtats socials que es reflecteixen a l’escola es transformen en conflictes de convivència: baralles, insults (masclistes, racistes…, faltes de respecte entre iguals, al professorat, amb les famílies…i en alguns casos situacions d’assetjament, ciberassetjament…) És per això que  encetaren a l’escola un projecte de convivència basat en assemblees d’aula i de centre on mitjançant la reflexió, l’escolta a la resta i la participació, l’alumnat siga conscient de que són els protagonistes de la convivència al centre i els únics capaços de millorar les coses.

Com a conseqüència dels temes abordats a les assemblees (d’aula i de centre) la nostra escola ha encetat un compromís amb el medi ambient. La lluita contra el canvi climàtic no ha de ser un tema a parlar o treballar dins les aules de manera més o menys intensa segons el tractament que done cada docent. Les assemblees han sigut l’eix vertebrador de propostes, activitats… partint de la conscienciació i responsabilitat individual de tothom en aquesta lluita, la responsabilitat com part de l’escola, famílies, poble… El que va començar sent unes normes d’aula i de centre, on la neteja de patis, corredors, desbaratament d’aigua als serveis…s’ha transformat en una visió real de la importància dels nostres actes a escola, a casa i al poble. A partir d’ahí, el tema al voltant del que ha girat tot el treball des d’infantil a sisè ha sigut el Medi Ambient: Carnestoltes, visites a planta de residus, contenidors a tots els espais per a reciclar, compostera, treballa les classes…

La importància d’aquest tema, l’impacte i la urgència  que té ens fan continuar tota aquesta tasca i anar millorant-la cada vegada, (adaptant-nos a les circumstàncies sanitàries).

Contra el bullying

Educar en igualtat

Rap de la igualtat

Canvi climàtic