Les TIC, TAC i TEP

Qui som | projecte

Considerem de vital importància, en aquest món canviant, el foment amb l’alumnat del treball autònom amb les noves tecnologies: TIC (Tecnologies Informació i Comunicació), TAC (Tecnologies Aprenentatge del Coneixement), TEP (Tecnologies Empoderament i Participació), TRIC (Tecnologies de Relació, Informació i Comunicació). Intentem potenciar l’ús de les tecnologies de la informació aplicades a les àrees del currículum i també com a recurs pedagògic habitual i afavorir-ne el coneixement per part de l’alumnat. Som un centre digital col·laboratiu i comptem amb wifi “Aules connectades”.