Una comunitat

Families

Les famílies que formen la nostra escola sumen una diversitat cultural i familiar que ens enriqueix com a centre i que aporta valors molt positius en l’alumnat. l’AFAdel centre està en procés d’ expansió i consta amb una Junta Directiva motivada i implicada en la renovació

de l’escola. L’associacionisme de les famílies és important perquè els permet agrupar-se per sumar esforços en pro de la millora de l’educació dels seus fills i filles, establir mecanismes més eficaços de col·laboració amb l’escola i ser una forma d’articular una xarxa educativa que implemente accions, ajude, millore i reivindique una millor escola per tots i totes.

Les comissions mixtes són equips de treball integrats per famílies del centre, alumnat i l’equip pedagògic i cadascuna de les quals s’ocupa d’un àmbit d’actuació. Tenen caràcter estable, amb una previsió d’objectius que es va treballant entre les famílies i els mestres que en formen part.